Gnosjö kommun logotype

Den här nyheten är äldre än ett år.

Person står framför en skärm.

Stort intresse för dialog i Hillerstorp

Senast uppdaterad 22 februari 2023

Över sjuttio personer mötte upp på Hille Center under tisdagskvällen. Det är lätt att se att Hillerstorparna är mycket engagerade i sin ort och dess framtid.

Johan Malm, kommunfullmäktiges ordförande, inledde mötet med att presentera representanterna från kommunen.

Tidigt tog Kristine Hästmark mikrofonen.

– Det kommer ett möte 10 maj som kommer att beröra översvämningarna. På detta kommer Länsstyrelsen och tekniska förvaltningen att delta.

Många i Hillerstorp har berörts av översvämningarna tidigare i år, som fick kommunen att gå upp i stabsläge.

Hemberedskap

Matilda Johansson informerade om hemberedskap, vilket har blivit ännu mer aktuellt när vi har kriget i Ukraina så nära inpå oss. Hon ville påminna om fem saker att ha hemma vid en eventuell kris, typ ett längre strömavbrott eller liknande.

De fem var; vatten, mat, värme, vevradio eller batteriradio och kontanter.

Men listan fylldes snabbt på med ytterligare viktiga saker att ha hemma. Nämligen telefonnummer nedskrivna på papper och plastpåsar i händelse att toaletten inte fungerar.

Ny översiktsplan

Översiktsplanen idag är från 2015 och den behöver uppgraderas och det görs genom medborgardialog, samråd och att allmänheten kan kontakta planarkitekten Ylva Folkeson eller samhällsutvecklaren Lina Gerdin, vilka är idel öra. Översiktsplanen är det strategiska dokument, vilket ligger till grund för hur samhället ska utvecklas.

För synpunkter

Kontakta planarkitekten Ylva Folkeson på telefon 0370-33 10 42, eller e-post ylva.folkeson@gnosjo.se och samhällsutvecklaren Lina Gerdin på telefon 0370-33 10 19 eller e-post lina.gerdin@gnosjo.se  om du vill föra fram förslag på hur du vill att din ort ska utvecklas.

Kommunen just nu

Kristine Hästmark informerade.

– Kommunen har minskat med 144 personer under 2022. Detta påverkar ekonomin. Samtidigt pågår en stor satsning på bostäder bland annat Humleåsen och Hillerum. 2023 - 2024 kommer att vara tuffa ekonomiskt. Det nya pensionsavtalet, vilket är centralt beslutat, ger minus 15 miljoner, då detta är säkrat för inflation.

Stefan Lundell tog över.

– När vi talar om socialförvaltningens område så handlar det om människor. Äntligen är familjecentralen här. Något jag verkat för i mellan 15 - 20 år. Men, vi vet inte ännu var den ska stå i framtiden. Om någon vecka flyttar personalen tillbaka på Rosendals kök efter att ha arbetat på High Chaparall ett bra tag. Vi har tittat på Emmabodamodellen för hemtjänsten. Modellen innebär att varje brukare får kanske sju personer kring sig istället för 16 – 17 stycken. Det syns även att personalen mår bättre av detta, med färre sjukskrivningar som följd. Vi kan vara stolta att vår hemtjänst blivit utsedda till Sveriges bästa hemtjänst. En dröm jag har är att vi kan bygga ut Hamngården med trygghetsboende.

Jirka Bärnlund Fors fortsatte.

– På samhällsbyggnadsförvaltningen händer mycket med många nya detaljplaner både för bostäder och industri. Många bygglov har beviljats under 2022 och det kommer att vara fortsatt gratis energirådgivning.

Kristine Hästmark tog åter mikrofonen.

– Snart blir det invigning av vårt nya Rehab och Spa, men kulturhus eller allaktivitetshus det kommer vi att få skjuta minst tio år på framtiden. Idag är det en utmaning att behålla det vi har. Det kommer att bli ett utegym och en discgolfbana i Hillerstorp också, såsom på Töllstorp vid Hillerstorps Arena. Det är superbra, det blir nästan som en ny stadsdel.

Frågor från allmänheten

Varför stängdes vegetationstippen innan någon ny var på plats?

– Gröntippen stängdes för att den låg för nära vatten på strandskyddat område. Men man kommer att sätta av 100 kvadratmeter i anslutning till den vanliga tippen så att det finns möjlighet att slänga trädgårdsavfall där. Det ska också vara så att det är tillgängligt dygnet runt.

Var kommer det nya värmekraftverket ligga?

– Det finns tre alternativa placeringar, Nyhem, Hillerstorps Chakt eller vid reningsverket. Intresset har varit stort att kunna koppla på spillvärme från industrin. Nevel vill snabbt komma igång med att leverera fjärrvärme.

Varför informerades så dåligt om att återvinningsstationens containrar vid gamla Storåvallen skulle bort?

– Det informerades om detta redan 2018. Då fick Samhällsföreningen i uppdrag att sprida informationen vidare. Det har även suttit en skylt uppe om att stationen skulle tas bort. Från och med 1 januari 2024 ska allt avfall tas om hand vid verksamheten. Då blir alltså tunnorna tvingande. Då kommer det inte behövas lika många återvinningsstationer.

Vad ska kommunen göra åt översvämningarna i Hillegången?

– Vi lägger 500 000 kronor om året på att sanera den. Men detta är en fråga som bör tas upp på mötet 10 maj.

Varför sköts elljusspåret så dåligt? Varför inte knyta ihop detta med Hillerstorps Arena.

– UV-kåren sköter spåret idag genom att plocka skräp och tömma soporna. Men jag tar med mig det att spåret behöver fräschas upp och att underlaget behöver förbättras, svarar Kristine.

Hur mycket kostar den nya rehab-anläggningen? Hur kommer öppettiderna se ut? Kommer det att gå ihop sig ekonomiskt?

– Det finns bara en rehab-bassäng i hela Gnosjöregionen. Öppettiderna blir nog samma som i sporthallen. Inträde kommer att vara 225 kronor för en vuxen, 150 kronor för pensionär, årskort 9 000 kronor och 1 400 kronor per timme för rehab-bassängen.

Det kom fler frågor och cykelvägar, busshållplats vid nya förskolan, skolstrukturutredning, parkering av A-traktorer vid Hillerstorpsskolan, staketet vid Hamngården, klätterställning som rivits vid skolan och sen återkom frågor angående översvämningarna.

Mötet avslutades med fika.