Gnosjö kommun logotype

Den här nyheten är äldre än ett år.

Man i förgrunden och personer sittande i bänkar bak.

Jirka Fors, centerpartiet, tog chansen att fortbilda sig i ämnena.

Intensiva dagar om ekonomi och juridik

Senast uppdaterad 13 februari 2023

Våra politiker bjöds in att delta för att sätta sig in i kommunal ekonomi och juridik.

Två intensiva utbildningsdagar hölls på Gnosjöandans Kunskapscenter för kommunens invalda politiker. På schemat stod bland annat information om kommunen och dess organisation, styrmodell och rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän, samt om kommunal ekonomi. Viktiga ämnen att förstå sig på om man är förtroendevald. I mars genomförs en tredje utbildningsdag, som ska handla om lagar och föreskrifter.

Uppfräschning av kunskaper

Det är mycket du ska vara insatt i som politiker. Det räcker inte med att vara väl förankrad i hembygden, du behöver även vara insatt i ekonomiska termer och lagstiftning.

Christan Bagan, kommunsekreterare, menar att det är viktigt att delta även om man redan kan mycket i ämnet.

– Flera av de som går utbildningen är helt nya som politiker, medan andra har varit med förr men tycker ändå att det är viktigt med att fräscha upp sina kunskaper.

Hur tolkas resultat mot budget?

Under tisdagseftermiddagen var fokuset på budget och hur man ska förstå avvikelser i förhållande till budgeten menar föreläsaren Hans Pettersson, från Göteborgs Stad.

– Det är inte så lätt som att en budget är bra för att den hålls. Det behövs att kvaliteten i produktionen är den som är tänkt. Därför behövs effektivitetsmätningar. Det är bra om man kan beskriva vad man gör för åtgärder för att effektivisera, så att man ändå når budgeten i tuffa tider. Man behöver beskriva detta i verksamhetsberättelsen. God ekonomisk hushållning är en balanserad ekonomi över generationer. Det behövs budgetering på längre sikt i tioårs program med revidering en gång per mandatekonomi. Det behövs finansiella och verksamhetsmässiga mål så att man använder resurserna på ett effektivt sätt.

Under pausen blir det lite fika och diskussioner mellan deltagare och personal. En av politikerna som deltar i utbildningen är Jirka Fors från Centerpartiet, som till vardags är landsbygdsutvecklare i grannkommunen Värnamo.

Vad tycker du om utbildningen, har den varit intressant?

– Det har varit oerhört intressant. Redan i morse när vi möttes på andra dagen kunde vi konstatera att utbildningen är värdefull, mycket viktigt att delta.

Alla politiker har erbjudits att delta, men ungefär hälften tog tillfället i akt.

Eftermiddagen förlöpte med noggrann genomgång av kommunens utfall gentemot budget.