Livsmedel

Sedan 1 januari 2006 finns ett antal EG förordningar som reglerar livsmedelsområdet. Reglerna gäller direkt i hela EU. Om ni som livsmedelföretagare vill veta mer vad som krävs av er, så finns information på www.slv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sök i lagstiftningen efter EG nr 178/2002- Grundläggande krav och principer för livsmedelslagstiftningen, EG 852/2004- livsmedelshygien samt EG 853/2004 särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.  Ni kan även ta kontakt med er branschorganisation för att få mer information om reglerna.
 

Om godkännande

Samtliga anläggningar t ex restauranger, caféer och butiker ska registreras eller godkännas i den kommun de är verksamma i. För att få ett godkännande måste du som livsmedelsföretagare kunna visa upp en fungerande egenkontroll mm.   
 
Ansökan om godkännande skall innehålla följande uppgifter:

*Livsmedelsföretagarens namn och adress, organisation- eller personnummer.
*För juridisk person: registreringsbevis där firmatecknare framgår.
*Lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
*En beskrivning av verksamhetens art och omfattning
*En skalenlig ritning som omfattar samtliga utrymmen med inredning och utrustning.
*En beskrivning av systemet för egenkontroll

Ägarbyte

Vid ägarbyte ska verksamheten godkännas eller registreras på nytt.

Branschriktlinjer

Så kallade branschriktlinjer har tagits fram till hjälp för livsmedelsföretagarna. Riktlinjerna är skrivna av olika branschorganisationer inom livsmedelssektorn och ger vägledning om vad som krävs för att uppfylla EG förordningarna.

Egenkontrollprogram anpassade efter HACCP- principen

För att få godkännande måste livsmedelsföretagaren använda sig av ett egenkontrollprogram anpassat efter HACCP- principerna.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: