Nätverk och projekt

Gnosjöandans Näringsliv

Företagarföreningen Gnosjöandans Näringsliv är en viktig part i kommunens näringslivsutveckling. Föreningen ger, i samarbete med kommunen, sina medlemmar kontinuerlig informaton om konjunkturläget, markresurser, aktuella kurser, nya tekniker m m. Föreningen samordnar även mässdeltagande och annonsering för att ge den bästa PR för kommunen och dess företag.

NTA och Skolan Utanför Väggarna

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är ett nationellt skolutvecklingsprogram. Det syftar till att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. I Gnosjö arbetar år F-6 med NTA och i Gnosjö kommun samverkar skola, näringsliv och nationalparken Stora mosse för att utveckla NTA-undervisningen. Läs mer om hur vi arbetar med NTA i kommunen på Naturvetenskap och teknik för alla

Skolan Utanför Väggarna

Projektet Skolan Utanför Väggarna är ett sätt att utveckla NTA-arbetet i kommunen och knyta närmare och mer konkreta kontakter mellan skola, näringsliv och nationalparken Store Mosse. Tanken med projektet är att man ska koppla ihop ett specifikt företag med ett NTA-tema som klasserna i Gnosjö använder sig av i undervisningen. Därefter kan företaget och klassen samverka på olika sätt, för att eleverna ska uppleva teori i verkligheten. Vidare är tanken med projektet att skapa Skolskogar som lärarna kan använda sig av i undervisningen. Läs mer om projektet på Skolan Utanför Väggarna. Pdf, 148.3 kB.

Gnosjöregionen.se

En gemensam portal för företag i hela Gnosjöregionen.
Se länk: www.gnosjoregionen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: