Företag, utveckling och rådgivning

Gnosjöandans Entreprenörskapscentrum, GEC

På GEC arbetar vi med näringslivsutveckling. Vi finns här för dig som vill starta eget, för dig som vill utveckla din verksamhet eller för dig som vill flytta ditt företag till kommunen.

Med kunskap, kontakter och erfarenheter underlättar vi för dig och erbjuder en väg in i kommunen.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter, frågor eller idéer som berör näringslivet och företagandet i kommunen, utvecklande av egna företaget eller samarbete mellan företag. Vi träffar och besöker också kommunens företag, kontakta oss gärna om du vill ha ett personligt besök på företaget.

Senast uppdaterad: 2019-09-06

Kontakta oss

Näringslivsutvecklare
Katrin Svensson
tel 070-636 32 06
katrin.svensson@gnosjo.se

Affärsutvecklare
Ingalill Ebbesson
tel 0370-33 10 05
ingalill.ebbesson@gnosjo.se