Ledig industrimark

Har du funderat på att bygga upp en ny eller expandera din befintliga verksamhet i Gnosjö kommun? Då har du hamnat helt rätt.

Just nu pågår stora satsningar på att ta fram industrimark som du kan bygga på. Sammantaget rör det sig om mer än 800 000² mark som är riktad till näringslivet. En del av marken är redan färdig att bygga på, en del håller på att göras färdig.

Nedan kan du läsa mer om varje område, och tveka inte att ta en kontakt med oss om du vill veta mer.

kartbild över ledig industrimark i Gnosjö.

Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Lids Östra industriområde

Totalt antal kvadratmeter: 90 000 m² för industribyggnation

Status: detaljplan färdig, området håller på att planeras och göras i ordning.

Om industriområdet: Området är geografiskt beläget mellan Lidsjövägen och järnvägen i Gnosjö. I Gnosjö är det i detta område kommunen snabbast kan erbjuda ny etablering på.

Kartbild över ledig industrimark Nordbäck i Gnosjö

Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Nordbäcks industriområde

Totalt antal kvadratmeter: 300 000 m²

Status: arbetet med att ta fram en detaljplan är uppstartat. I samarbete med Trafikverket ska de även tas fram tillgänglig, hållbar och säker trafiklösning till och från området utmed länsväg 151.

Om industriområdet: Nordbäcksområdet ligger öster om Gnosjö samhälle. Området som är omgivet av fin naturmark kommer omfatta närmare 300 000² och är en av de större sammanhängande områden som någonsin etablerat i kommunen.

Kartbild över ledig industrimark Nyhem i Hillerstorp

Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Nyhem

Totalt antal kvadratmeter: cirka 71 000 m² ledig industrimark finns i detta området.

Status: Detaljplan för området finns. Till viss del är området också bebyggt av etablerade näringslivsverksamheter.

Om industriområdet: Nyhem industriområdet ligger söder om Hillerstorps samhälle med Kulltorpsvägen i väster och Storån i öster. I Hillerstop är det i detta område kommunen snabbast kan erbjuda ny etablering på.

Kartbild över ledig industrimark Annelund i Hillerstorp

Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Annelund

Totalt antal kvadratmeter: 200 000 m²

Status: Detaljplan för området finns. Projektering av marken ska påbörjas. Infrastruktur ska byggas ut, bland annat en gata genom området samt ett utjämningsmagasin för dagvatten.

Om området: Annelund ligger strax öster om Hillerstorps samhälle, utmed Kävsjövägen. Här finns goda förbindelser till länsvägarna 151 och 152.

kartbild över ledig industrimark Österskog i Hillerstrop

Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Lassabo

Totalt antal kvadratmeter: 175 000 m²

Status: Detaljplan är påbörjad. Därefter ska området planläggas.

Om området: Lassabo ligger placerat i direkt anslutning till länsväg 152. Här finns goda markförhållanden och hög tillgänglighet i omedelbar närhet till ett av landets mest expansiva och industritäta områden.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Michael Bucht
Biträdande teknik- och fritidschef
T: 0370- 33 10 00
E: michael.bucht@gnosjo.se

Jan Sandberg
Teknik- och fritidschef
T: 0370-33 10 00
E: jan.sandberg@gnosjo.se