För dig som är medarbetare i Gnosjö kommun

På den här sidan har vi samlat en del information som riktar sig till dig som är eller har varit medarbetare i kommunen.

Kommunens intranät heter Gnonet Länk till annan webbplats.. För att komma åt det måste du logga in med din e-postadress och och lösenord. Om du inte har ett sådant pratar du med din chef som hjälper dig vidare.

Kommunens intranät är ett arbetsverktyg för kommunens medarbetare. Där får du som medarbetare information om aktuella frågor, du kommer åt kommunens olika verksamhetssystem och du kan lösa många av de behov du har inom ramen för din tjänst.

Är du timvikarie och behöver komma åt Heroma självservice för att registrea dig, överblicka ditt schema och se din lönespecifikation kommer du åt det härifrån.

Heroma självservice Länk till annan webbplats.

Gnosjö kommun använder sig av e-lönebesked.

Oavsett vilken bank du får din lön insatt på, så får du i fortsättningen ditt e-lönebesked via en särskild webbplats, www.swedbank.se/edokument Länk till annan webbplats..

För att se ditt e-lönebesked behöver du en e-legitimation och du behöver göra en anmälan på ska göras före den 15:e i månaden för att e-lönebeskedet ska börja fungera innevarande månad.

Du som har tillgång till Heroma självservice hittar även lönespecifikationen där.

Behöver du som är eller har varit medarbetare ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg beställer du det via e-post till adressen loneenheten@gnosjo.se. Det kan ta upp till 14 dagar innan ditt intyg skickas till dig.

Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter bland annat om hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde. Din A-kassa brukar begära arbetsgivarintyg, ibland även Försäkringskassan.

Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Vid timanställning anges även antalet arbetade dagar. Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning.

Visselblåsarfunktion är en kanal för medarbetare, praktikanter, volontärer och entreprenörer som verkar i Gnosjö kommun att kunna anmäla/tipsa om misstankar avseende allvarligare oegentligheter i den kommunala organisationen.

Visselblåsarfunktionen finns för den som vill slå larm om misstänkt korruption, oegentligheter och eller allvarliga missförhållanden inom Gnosjö kommun.

För att säkra en effektiv och rättssäker hantering av de larm som kommer in finns det en rutin som beskriver vad som kan anmälas till visselblåsarfunktionen, hur anmälan görs samt hur en inkommen anmälan hanteras.

För att få mer kännedom om visselblåsarfunktionen samt instruktion för anmälan läs Rutinen för visselblåsarfunktionen Pdf, 80.5 kB. (Pdf, 80.5 kB). Pdf, 80.5 kB.

Hur kan vi göra sidan bättre?Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakt

Vid frågor rörande personalärenden, lönefrågor eller annat som rör din anställning, välkommen att kontakta vår växel så kopplas du till rätt person.

Telefon: 0370-33 10 00