Vision

Kommunfullmäktige har antagit följande vision och inriktningsmål för kommunens verksamheter. 

Vision:

"Gnosjö - möjligheternas anda" 

Inriktningsmål:

Inriktningsmålen delas in under fyra perspektiv: ekonomi, personal, invånare och verksamhet.

Ekonomi
Våra gemensamma resurser ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 

Personal
Kommunens organisation ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara.

Invånare
Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i.

Verksamhet
Kommunens verksamheter ska vara effektiva, serviceinriktade och hålla en hög kvalitet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunalråd
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Oppositionsråd
Markus Kauppinen (S)
tel 0370-33 10 02
markus.kauppinen@gnosjo.se