Reglementen

De kommunala nämnderna eller utskotten i Gnosjö kommun har reglementen som beskriver vilka frågor de ansvarar för. Det finns även andra styrande dokument och en arbetsordning för kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsens reglementen

Arkivreglemente Pdf, 102.8 kB.

Arvodesreglemente för förtroendevalda Pdf, 122.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsaktiebolaget Järnbäraren, bolagsordning Pdf, 65.1 kB.

Fastighetsaktiebolaget Järnbäraren, ägardirektiv Pdf, 139.2 kB.

Internkontroll, reglemente Pdf, 54.9 kB, öppnas i nytt fönster.

J E Hylténs metallvarufabrik, stadgar för stiftelsen Pdf, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens reglemente Pdf, 129.9 kB.

Krisledningsnämndens reglemente Pdf, 71.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för arbetsmarknadsfrågor Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen, reglemente Pdf, 75.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rådet för funktionshindersfrågor, reglemente Pdf, 62.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stadgar för kommunens arkitekturpris Pdf, 24.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Stadgar för kommunens ungdomsledarstipendium Pdf, 21.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Stadgar för kommunens kulturstipendium Pdf, 21.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Stadgar för kommunens miljövårdsstipendium Pdf, 20.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Isabergstoppen, stadgar Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden, reglemente Pdf, 85.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Gnosjö kommuns minoritetsråd Pdf, 67.2 kB.

Räddningsnämndens reglemente

Reglemente för räddningsnämnden Pdf, 119.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 204.1 kB.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning Pdf, 172.8 kB, öppnas i nytt fönster.Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Administratör
Maria Thorup
tel 0370-33 10 13
maria.thorup@gnosjo.se