Planer och styrdokument

Ett antal grundläggande och övergripande dokument styr kommunens arbete och inriktning. Ett urval av dessa finns under rubrikerna nedan.

Vision

Gnosjö kommuns vision och inriktningsmål

Policys och riktlinjer

Styrdokument som policys, program, planer och riktlinjer beskriver hur något ska tolkas eller genomföras.
Kommunens policys och riktlinjer.

Taxor och avgifter

Kommunen tar ut avgifter för en del av sin verksamhet. Tjänster som är avgiftsbelagda är t ex om barnomsorg, avfallshantering, bygglov och simhallsbad.
Kommunens taxor och avgifter.

Allmänna föreskrifter

För att komplettera en del nationella lagar finns det allmänna föreskrifter som bara gäller i Gnosjö kommun. Här finns bland annat ordningsföreskrifter, regler om torghandel och avfallshantering.
Allmänna föreskrifter.

Reglementen

De kommunala nämnderna eller utskotten har reglementen som beskriver vilka frågor de ansvarar för. Det finns även en arbetsordning för kommunfullmäktige, ett reglemente för revisionen och ett arkivreglemente.
Reglementen.

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordningPDF

Senast uppdaterad: 2020-09-18

Kontakta oss

Kommunstyrelsens ordförande
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Oppositionsråd
Markus Kauppinen (S)
tel 0370-33 10 02
markus.kauppinen@gnosjo.se

Kommundirektör
Anna Engström
tel 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se