Nya förhållningsregler kring fritids- och idrottssaktiviteter utomhus

Kommunen har nu beslutat om nya förhållningsregler för organiserad verksamhet vid kommunens utomhusanläggningar. Dessutom kommer kommunen nu att erbjuda vissa corona-anpassade utomhusaktiviteter för barn och ungdomar.

Alla nuvarande beslut, förhållningsregler och rekommendationer gäller tills att regeringen eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya beslut.

Fritidsgården Hammargården kommer att erbjuda ett antal aktiviteter utomhus med start senast måndagen den 18 januari. Håll utkik på kommunens webbplats och på instagramkontot Gnosjö fritidlänk till annan webbplats där information om aktiviteterna kommer publiceras fortlöpande.

Följande regler kommer att hållas för varje aktivitet:

 • Aktiviteterna kommer var tidsbegränsade, alltså börja en viss tid och sluta en viss tid. tidsbegränsade.
 • Aktiviteterna arrangeras utomhus.
 • Aktiviteterna planeras och arrangeras för så homogena grupper, exempelvis utifrån åldrar, skol- och klasstillhörighet. Åldersintervaller är: 10-12 år, 13-15 år och 16-19 år.
 • Grupperna omfattar som mest 8 deltagare, inkluderat ledare.
  Personal/ledaren för respektive aktivitet gör den slutliga bedömningen om det är möjligt att genomföra aktiviteten på ett smittsäkert sätt.
 • Handsprit finns tillgänglig i anslutning till varje aktivitet.
 • Exempel på uteaktiviteter som kan komma att erbjudas: vandring, fiske, x-runda, fresbeegolf, walk and talk, tävlingar, pokemon go mm.
 • Digitala aktiviteter kommer att fortsätta erbjudas.

 • Fält- och vuxenvandringar fortsätter där behov finns identifierat.

När det kommer till spontanaktiviteter utomhus, exempelvis privata initiativ med spolade isar så bör det på platsen informeras på ett bra sätt om och hur aktiviteten kan genomföras på ett sätt så att smittspridning av coronaviruset minimeras.

Kommunens inomhusanläggningar och badhus fortsatt är stängda för allmänheten.

I samråd med regionens smittskykddsläkare och riksidrottsförbundets grenorganisation RF-SISU Småland har kommunen kommit fram till att följande vad avser utomhusanläggningar. Detta gäller från och med den 18 januari:

Utomhusanläggningar är öppna för organiserad träningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna, under förutsättning att respektive idrott följer de riktlinjer som varje specialidrottsförbund har tagit fram.

I övrigt har verksamheten (arrangören, föreningen, organisationen) ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner, det vill säga:

 1. Att hålla avstånd till varandra.
 2. Att utföra aktiviteten i mindre grupper.
 3. Att inte dela utrustning med varandra.
 4. Att resa till och från aktiviteten individuellt.
 5. Att byta om och duscha hemma
 6. Att inte genomföra matchspel, sammandrag eller cuper (gäller ej elit). Den nya pandemilagen förbjuder inte tävlingsverksamhet. Om sådan kan hållas på ett smittsäkert sätt är det upp till varje specialidrottsförbund och lokal förening att själva och med hänsyn till de allmänna råd som gäller avgöra om de vill bedriva sådan verksamhet. Se Riksidrottsförbundets förtydligande av de allmänna rådenlänk till annan webbplats

All organiserad verksamhet oavsett arrangör ansvarar för att:

 • se till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien
 • markera avstånd på golv, möblerar om eller på något annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel.
 • se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas.
 • se till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien
 • Om en förening missköter sig kan det leda till påföljder.

Senast uppdaterad: