Helikopterbuller i samband med kalkning av sjöar

Det kan förekomma en del helikopterbuller från och med den 29 augusti och någon vecka framåt. Orsaken är att kommunens sjöar och våtmarker ska kalkas.

Kalkning av våra sjöar och våtmarker sker varje år för att förhindra försurning. Försurning innebär att pH-värdet i exempelvis en sjö sjunker lägre än vad som är naturlig.

I vår kommun sker kalkningen med hjälp av såväl helikopter som båt.

Kontaktinformation

Har du frågor eller funderingar kring kalkningen av våra sjöar och vattendrag kan du höra av dig till miljö- och hälsoskyddsinpektör Joanna Zawodzinska på telefon: 0370-33 10 70.

Senast uppdaterad: