Välkommen på informationsmöte om Trygghetscirkelns föräldraskapsprogram

Välkommen på vårt informationsmöte om Trygghetscirkelns föräldraskapsutbildning:

Onsdagen den 29/1 kl 17:30
Lokal: Järnvägsgatan 14, Gnosjö

Anmälan sker till jennie.ewalden@gnosjo.se
eller 0370-33 12 89 se.

Som förälder är du den viktigaste personen för ditt barn, men ofta ställs man inför svåra utmaningar och vet inte hur man ska göra.
I februari/mars kommer Gnosjös öppenvårdsteam att anordna
föräldraskapsutbildningen Trygghetscirkeln i syfte att stärka dig som förälder så att du ska kunna se, förstå och möta ditt barns behov.

Senast uppdaterad: 2020-01-21