Spridningen av covid-19 är en pandemi

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder, informerar Folkhälsomyndigheten på sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är nu av största vikt att samtliga länder förbereder sig för sjukdomen.

Lägesbild för spridning av coronaviruset från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Risken för att upptäcka nya fall i Sverige bedöms nu som mycket hög, och risken för allmän spridning i landet bedöms som mycket hög. Alla med symtom på luftvägsinfektion uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att. sprida smitta.

Bedömningen att risken är mycket hög för att upptäcka fall av covid-19 i Sverige och att risken är mycket hög för allmän spridning i landet, utgår från en 5-gradig skala där risknivåerna anges som mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Enligt Folkhälsomyndihgheten är riskbedömningen gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Symtom?

Har du luftvägssymtom som hosta, feber eller andningssvårigheter, ring vårdguiden 1177länk till annan webbplats. Även om du bara har milda symtom, begränsa dina sociala kontakter för att inte smitta andra. Besök inte anhöriga på exempelvis sjukhus eller äldreboenden.

Du som arbetar med människor som är extra känsliga, exempelvis inom äldrevården, gå inte till jobbet om du får symtom. Kontakta din arbetsgivare innan du går dit.

Inte besöka äldreboende eller gruppbostad vid symtom

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar besökare undvika onödiga besök på äldreboende och gruppbostäder. Du ska inte besöka äldreboende eller gruppbostäder om du är sjuk eller om du har symtom som:

  • Feber
  • Feberkänsla
  • Hosta
  • Halsont
  • Andningsbesvär

Gnosjö kommun har informerat om detta på kommunens äldreboenden och gruppbostäder. Detta gör vi för att skydda de riskgrupper som finns och som kan drabbas särskilt hårt av coronaviruset.

Vi arbetar intensivt och förbereder oss för ett eventuellt utbrott i Gnosjö kommun, och följer händelseutvecklingen kontinuerligt.

För mer information

Frågor och svar på Gislaveds kommuns hemsida som även gäller härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten - Aktuell lägesbildlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten - Information på flera språk för resenärerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 - för information om sjukdomen och symtom och vart du ska vända dig om du har symtomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tel 113 13 - Allmänna upplysningar och frågor som rör coronaviruset

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2020-03-12