Ryggen på ett barn som bär på en ryggsäck

Så blir det med skolstarten

Höstterminen startar igång om några dagar och vi välkomnar eleverna på förskolan, grundskolan och gymnasiet till en annorlunda vardag.

Allt kommer inte att vara som vanligt utan tvärtom måste vi tillsammans fortsätta orka hålla i och hålla ut, för att minska smittspridningen.

Vi önskar att du som vårdnadshavare fortsätter att prata med ditt barn om vikten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Tvättar händerna
 • Håller avstånd
 • Hostar och nyser i armvecket
 • Stannar hemma om man är sjuk

I syfte att minska smittspridningen av coronaviruset gör kommunens förskolor och skolor ett flertal anpassningar.

Vi vill välkomna alla barn tillbaka efter en för många annorlunda sommar. För att minska smittspridningen av coronaviruset har våra förskolor gjort vissa anpassningar.

 • Färre föräldramöten och träffar. Däremot är den vardagliga kontakten viktig som grunden till ett bra samarbete mellan personal, barnet och vårdnadshavare.
 • Utvecklingssamtal planeras att hållas, i anpassade lokaler.
 • Vi kommer på samma sätt som under våren vistas mer utomhus.

Vi vet att det för våra yngsta förskolebarn är svårt att följa folkhälsomyndighetens restriktioner men prata gärna med ditt äldre förskolebarn om vikten av att:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Undvika att röra ögon, nästa och mun

Vi välkomnar grundskoleelever tillbaka till skolan den 19 augusti. För att minska smittspridningen av coronaviruset har vi bland andra planerat för följande anpassningar:

 • Matsalen. Eleverna får ta maten själva men skolpersonal ser till att eleverna håller avstånd, och att de tvättar händerna med tvål och vatten.
 • Pedagogerna/eleverna torkar bänkar med yt-desinfektionsmedel varje dag.
 • Avstämningsmöten med pedagogerna varje morgon.
 • Utvecklingssamtal kommer erbjudas i anpassade lokaler. Utvecklingssamtal kommer också som ett alternativ erbjudas via videomöte.
 • Föräldramöten kan komma att hållas under hösten men de kommer i sådana fall att delas upp i två grupper och olika lokaler.
 • Större samlingar av elever och personal kommer att undvikas.
 • Klassrummen möbleras mer luftigt, med mer avstånd mellan varje bänk.

Vi välkomnar kommunens högstadieelever tillbaka till skolan den 19 augusti. För att minska smittspridningen av coronaviruset har vi bland andra planerat för följande anpassningar:

 • Välkomstsamtal / Utvecklingssamtal kommer erbjudas i anpassade lokaler. Utvecklingssamtal kommer också som ett alternativ erbjudas via videomöte.
 • Föräldramöten kan komma att hållas under hösten men de kommer ske klassvis och i anpassade lokaler där det går att hålla ett bättre avstånd mellan varandra.
 • Matsalar har möblerats om. Eleverna får ta maten själva men skolpersonal ser till att eleverna håller avstånd, och att de tvättat händerna med tvål och vatten innan de går in i matsalen.
 • Eleverna kommer generellt att uppmanas att regelbundet tvätta händerna och hålla avstånd.
 • Handsprit kommer finnas i ämnessalar.
 • Elev som under skoldagen känner av symtom kommer skickas hem av personal och vårdnadshavare meddelas.

Gymnasieskolan öppnar åter upp sina lokaler för undervisning på plats i skolan för samtliga elever. Undantaget är vuxeneleverna. För dem kommer viss undervisning att ske på distans under hösten.

Skolstart på olika dagar

De olika årskurserna startar på olika dagar. Så här ha man delat upp veckan:

 • Måndagen den 17 augusti och tisdag 18 augusti – vuxenelever och SFI välkomnas till skolan. Vuxeneleverna kommer under hösten att till viss del få distansundervisning.
 • Onsdagen den 19 augusti – gymnasiets Årskurs 1 välkomnas till skolan.
 • Torsdagen den 20 augusti – resterande elever välkomnas och ordinarie schema gäller.

Anpassningar för att minska smittspridning på GKC

 • Vi undviker stora samlingar av elever och personal. Exempelvis samlar vi inte en hel årskurs i aulan.
 • Vi har möblerat klassrummen luftigt med avstånd mellan elevplatserna.
 • Skollunchen serveras som vanligt i Töllstorp. Vi har dock utökat ytan så att det finns fler bord än tidigare.
 • Vi har placerat ut handsprit på flera ställen.
 • Vi har markeringar i golvet samt affischer angående Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Vi kommer att påtala för personal och elever vikten av att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Musikskolans verksamhet kommer att bedrivas i höst. Undervisningen kommer att ske på alla skolor och de individuella lektionerna startar vecka 35-36. Respektive Elev/vårdnadshavare har kontaktats separat med information om lektionsstart.

För att minska smittspridningen av coronaviruset har vi bland andra planerat för följande anpassningar:

 • Ett större avstånd hålls under undervisningstillfällena.
 • Instrumenten rengörs före och efter alla lektioner.
 • Elev och lärare tvättar händerna före och efter varje lektion.
 • Vårdnadshavare / sällskap får inte följa med in lektionssalen, utan får vänta utomhus.

För att minska smittspridningen vidtas även hygienrelaterade åtgärder på våra skolor och förskolor. Exempelvis:

 • Ser vi till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placerar vi ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Städas skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken minst en gång om dagen.
 • Vi tömmer toaletternas papperskorgar oftare.

Senast uppdaterad: