Information till dig som är vårdnadshavare till barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium.

Kultur- och utbildningsförvaltningens stab träffas kontinuerligt för att följa utvecklingen kring coronaviruset och vidta de åtgärder som krävs.

På www.gnosjo.se under samlad information om coronaviruset och covid -19 och under länken för dig som vårdnadhavare hittar du aktuell information från kultur- och utbildningsförvaltningen. Informationen uppdateras löpande, därför är det viktigt att läsa den varje dag.

Vid behov kommer även information från respektive enhet att skickas ut via verksamheternas kanaler.

/Kultur- och utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2020-03-20