Frågor och svar om coronaviruset till dig som vårdnadshavare

Gnosjö kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. www.folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Kultur- och utbildningsförvaltningens stab träffas kontinuerligt för att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som krävs.

Vilka åtgärder gör våra förskolor och skolor för att förhindra smittspridning av coronaviruset?

Våra förskolor och skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

Vi pratar med barn och elever om hur viktigt det är att tvätta händerna och inte röra vid ansiktet samt att undvika kontakt med sjuka människor.

När skall mitt barn vara hemma från förskolan, fritidshem och skola?

Ett sjukt barn skall alltid vara hemma från förskolan, fritidshem eller skolan.

I dagsläget gäller dessutom att det är viktigt att var och en med symtom, även milda symtom begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Vilket innebär att man är hemma från förskola, fritidshem och skola även om man har milda symtom.

Symtom är:

  • Feber
  • Feberkänsla
  • Hosta
  • Halsont
  • Andningsbesvär
  • Snuva

För att komma tillbaka till skolan ska man ha varit symtomfri i två dagar.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Senast uppdaterad: 2020-03-16