En skrivmaskin. På pappret i skrivmaskinen ser man texten Corona Update.

Fortsatta åtgärder till den 13 december för att bromsa smittspridningen av covid-19

Kommunen har vidtagit ett antal åtgärder inom våra verksamheter mot bakgrund av de skärpta råd och rekommendationerna som gäller över hela Jönköpings län i syfte att bromsa smittspridningen av covid-19.

Alla åtgärder gäller till minst den 13 december och kan komma att förlängas beroende på myndigheters kommande rekommendationer.

Vi vill gärna att du undviker att besöka kommunhuset fram tills att restriktionerna tas bort.

Ring oss gärna istället på 0370-33 10 00 så hjälper vi dig vidare med ditt ärende. Du kan även maila till kommun@gnosjo.se

Fritidsgårdarna Hammargården och Gränden (efter överenskommelse med Hamnkyrkan) håller den vanliga verksamheten stängd.

Kommunens simhall håller stängt för allmänheten. Det innebär att bad, motionssim, bastu, solarium, gruppträning och vattengympa inte går att ta del av.

Privatpersoner eller företag som har bokat simhallen avbokas. Vi kontaktar alla som berörs.

Skolans simskoleverksamhet för elever upp till årskurs 9 fortsätter som vanligt.

Övriga simskolor så som babysim, plask och lek, plask och sim samt simskola är inställt och återupptas när restriktionerna tas bort. Du behåller din plats. Ingen återbetalning sker.

Såväl Järnlyftet som Hillecenter håller stängt. Det gäller både individuell träning och gruppträning. Vi förlänger ditt årskort motsvarande den tid vi håller gymmen stängda.

Cafeterian i Töllstorpshallen är stängd.

Bokningar som är gjorda av privatpersoner ligger kvar. Som kommun rekommenderar vi dock att ni avbokar. Skulle ni välja att ändå fullfölja besöket är det dock viktigt att följa folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Idrottsföreningarnas bokningar ligger kvar. Som kommun förutsätter vi dock att ni som förening själva ställer in era träningar eller tävlingar fram tills att restriktionerna hävs. Undantaget är träningsverksamhet som vänder sig till barn födda 2005 eller senare, samt professionella idrottare som har idrotten som yrke på nationell eller internationell seniorelitnivå. Teknik- och fritidsförvaltningen kan, om det visar sig inte fungera, komma att avboka verksamheter som inte följer nuvarande riktlinjer.

Motionsdelens omklädningsrum och toaletter i Töllstorpshallen håller öppet, dock ej bastu. Besök i dessa omklädningsrum sker på egen risk och folkhälsomyndighetens allmänna råd ska följas. Under tiden som städning sker hålls omklädningsrummet stängt.

Inga nya bokningar tas emot fram tills att restriktionerna hävs.

Vi vill uppmana dig att inte besöka något av våra bibliotek i någon större utsträckning, fram tills att restriktionerna hävs. Behöver du göra ett besök önskar vi i att du lämnar bok » lånar bok » går.

 • Biblioteket har höjt taket för utlåning av e-media, exempelvis e-böcker.
 • Biblioteket i Gnosjö håller öppet under ordinarie tider, men man kommer att begränsa hur många som samtidigt får vistas i lokalen samtidigt.
 • Antalet sittplatser är begränsade till max en stol vid varje bord.
 • Ingången från Storgatan är stängd.
 • Personal hjälper inte till i personnära situationer.

Det kommer även att finnas fler restriktioner inne i biblioteket för att minska risken för smittspridning.

Biblioteksfilialerna i Hillerstorp och Åsenhöga
Biblioteksfilialerna hålls öppna, dock med förändrade öppettider.

 • Åsenhöga bibliotek öppet för allmänheten endast måndagar mellan klockan 17-19.
 • Hillerstorps bibliotek öppet för allmänheten måndagar och torsdagar klockan 14-18.

Då dessa filialer ligger i skolbyggnader och även används som skolbibliotek är biblioteket endast öppet för eleverna under deras skoltid.

Samtliga aktiviteter ställs in tills att restriktionerna hävs.

 • Den enskilda musikskoleundervisningen fortsätter i som vanligt för elever som är födda 2005 eller senare. Vårdnadshavare eller sällskap får inte följa med in i lektionssalen eller i musikskolans lokaler, utan får vänta utomhus
 • Äldre musikskoleelever, födda 2004 eller tidigare, går tillfälligt över till digital undervisning i de fall där det är möjligt.
 • Gruppundervisning och orkesterundervisning ställs in.
 • I de fall undervisning sker i fysisk form finns fler åtgärder man tagit som rör distans mellan elever och lärare, samt hygienåtgärder.

Våra skolor och förskolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. Det finns även en utarbetat god kontakt med regionens smittskydd som stödjer förvaltning och rektor vid smitta.

Senast uppdaterad: 2020-11-24