Välkommen till Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 28 februari 2019, kl. 18.30 kommunhuset, Gnosjö.

 • Birgitta Johannesson presenterar sin bok "Den första bebyggelsen i Gnosjö samhälle".
 • Dagverksamheten Rosendal.
 • Motion om att utreda möjligheten och kostnaden för att återinföra egentiden i särskilda boenden.
 • Remiss av Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035.
 • Höjning av investeringsbudget för utbyggnad Biobädd Gnosjö reningsverk.
 • Motion om arvoden till ordföranden i nämnder och utskott.
 • Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
 • Kvartersnamn Strandudden.
 • Revidering av valnämndens reglemente.
 • Val av revisorer för Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik.
 • Tillsättande av arvodesberedning för mandatperioden 2019-2022.
 • Revisionsrapport Fastighetsunderhåll i Gnosjö kommun.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet.

Gnosjö kommun direktsänder kommunfullmäktiges sammanträde via kommunens webbsida. Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand.

Johan Malm, Ordförande
Christian Bagan, Sekreterare

Senast uppdaterad: