Stor risk för skogsbränder

Uppmaning inför helgens höga skogsbrandrisk

Efter ett par veckor med sol och begränsad nederbörd ökar skogsbrandrisken i länet och den når oroväckande höga nivåer under helgen. Länets räddningstjänster höjer beredskapsnivån och uppmanar alla till extra försiktighet i skog och mark. Öppen eld, fyrverkerier eller gnistbildande verksamhet bör så långt det går undvikas.

De analyser som dagligen genomförs av experter inom länets räddningstjänster visar på höga riskvärden för brand i skog och mark. Ökad temperatur och minskad fuktighet i såväl mark som i luft innebär att en brand kan spridas snabbt och krypa långt ner i marken.  Räddningstjänsterna i länet uppmanar därför såväl allmänhet som verksamhetsutövare att vara extra försiktiga i skog och mark.

-          Vi har förbereder oss på att hantera helgens ökade brandrisk men hoppas på att inte behöva genomföra våra planer, säger Johan Nilsson, Räddningschef i beredskap för Jönköpings län. Vi kommer att införa flygningar med skogsbrandsflyget för att öka möjligheterna att upptäcka brand i ett tidigt skede.

Väderprognosen för nästa vecka är osäker, troligen kommer nederbörd, därför har inget eldningsförbud införts men läget analyseras kontinuerligt.

För mer information kontakta

Johan Nilsson, Räddningschef i beredskap

Telefon: 0371-827 03

Senast uppdaterad: