Kommunfullmäktige sammanträder 28 maj, 2019 kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 28 maj 2019 i Kommunhuset, Lokal: Sessionssalen kl 18.30 för att behandla följande ärenden: OSB! DAGEN

 • Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan Dnr. 12440
 • Allmänpolitisk debatt Dnr. 2019-00322 2
 • Interpellation angående personaltätheten på särskilda boenden
 • Markförvärv Hillerstorp 1:48 m m (förvärv av Storåvallen i Hillerstorp AB)
 • Finnvedens samordningsförbunds Årsredovisning med bokslut 2018 och revisionsberättelse
 • Val av tillfällig ersättare som ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott
 • Årsredovisning, revisionsberättelse för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för år 2018
 • Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2020
 • Årsredovisning 2018 för Gnosjö kommun
 • Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2018 för kommunens verksamhet
 • Motion om att öka förutsättningarna för insekternas överlevnad
 • Motion om att införa sommarkollo för äldre
 • Begäran om entledigande

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet.

Gnosjö kommun direktsänder kommunfullmäktiges sammanträde: Klicka här för att komma till webbsändningenlänk till annan webbplats. Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand.

Johan Malm
Ordförande

Christian Bagan
Kommunsekreterare

Senast uppdaterad: