Kommunen tar bort rekommendationen om att koka det kommunala vattnet före förtäring

Gnosjö kommun har under lördagen tagit del av analyssvaren på de vattenprover som togs under torsdagen i Gnosjö tätort. Analysen visar på tjänligt vatten vad ecoli- och koliforma bakterier beträffar. Med det som grund tar kommunen bort rekommendationen om att koka det kommunala vattnet före förtäring.

Teknik- och fritidsförvaltningen uppmanar till att följa kommunal information om vattenförsörjningen kommande vecka när arbetet med ledningsreparationen fortsätter. Förvaltningen utesluter inte nya rekommendationer om att koka vatten beroende på vad som framkommer i reparationsarbetet.

Senast uppdaterad: