Kommunen söker personer som vill bli gode män

När man blir myndig vid 18 års ålder bestämmer man själv över sitt liv. Det innebär att man har ett juridiskt ansvar för sina rättigheter och skyldigheter. Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte klarar av att bevaka sina rättigheter i samhället eller att sköta sin ekonomi på egen hand, har personen rätt att få en god man eller en förvaltare.

Är du intresserad av att bli god man?

Överförmyndaren i Gnosjö söker dig som vill bli god man för personer som själva har svårt att tillvarata sina rättigheter. Om du är intresserad kontakta Stefan Lundell, överförmyndare i Gnosjö kommun, på stefan.lundell@gnosjo.se eller 0370-33 10 00

Senast uppdaterad: 2019-05-15