Kommunen bemöter det som kommit fram i SVT:s granskning av ett LSS-boende i Gnosjö kommun

Angående SVT:s nyheter om ett LSS-boende i Gnosjö kommun vill kommunen bemöta det som kommit fram i nyheterna under tisdagen den 11 juni och onsdag den 12 juni, och förtydliga kommunens syn på händelserna. Det som nämns i nyheterna är att en person på ett LSS-boende blivit misshandlad av en personal, blivit inlåst på boendet samt att två av de anställda är dömda för brott.

Personen i LSS-boendet har en komplex funktionsnedsättning med omfattande beteende-problematik. Personen bor i ett specialanpassat hus där miljön är utformad utifrån den enskildes behov. Personen bor ensam i huset med två personal ständigt i tjänst.

När kommunen fick kännedom om att den boende blivit misshandlad avslutades personens anställning, en Lex Sarah upprättades och händelsen anmäldes till tillsynsmyndigheten för vård och omsorg (IVO) och till Polisen.

I samförstånd med den boende låser personalen vid vissa tillfällen dörren till personens rum. Personalen finns alltid i närheten och uppmanar alltid den boende att förmedla när hen vill att de låser upp dörren. I SVT:s inslag visas att låsvredet saknas och att man låser/låser upp dörren med en kniv. Detta skedde under en kort tid då vredet var sönder. IVO känner till att personalen låser dörren och har gett sitt medgivande till detta, så länge det sker restriktivt och dokumenteras.

Det har kommit till kommunens kännedom att två av våra anställda dömdes för brott år 2015. De har idag avtjänat sina straff. Vi har gjort bedömningen att personerna är lämpliga för sina uppdrag och anser att de utför sitt arbete på ett bra sätt.

Efter att det inkommit en anmälan till IVO från anhörig, gjorde IVO en tillsyn av boendet under våren 2019. De besökte då boendet, träffade den enskilde samt intervjuade chefer och personal. I beslutet står det att IVO inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat och sammantaget gör de bedömningen att brukaren erbjuds insatser med god kvalitet och att brukaren uppnår goda levnadsvillkor.

Personalen har ett strukturerat arbetssätt utifrån den enskildes behov av schema och fasta rutiner och det finns en kontinuerlig samverkan med ansvarig läkare och kommunens sjuksköterska. Verksamhetschefen har tillsammans med personalen gemensamt kommit fram till de rutiner och det sätt man arbetar på. För att få stöd och handledning har man haft återkommande kontakt med IVO och ett nära samarbete med ansvarig läkare. Personalen har även haft professionell handledning under flera års tid.

Avslutningsvis vill kommunen betona att man i verksamheten på boendet ständigt arbetar med att se över sina rutiner och arbetssätt för att den boende ska få en så god livskvalitet som möjligt.

 

Senast uppdaterad: 2019-06-12