Kalkning av sjöar och våtmarker i Gnosjö kommun

Från vecka 34 (även lördagar-söndagar) kommer båt-helikopterkalkning att genomföras i sjöar och våtmarker inom Gnosjö kommun.

För information om spridningsområden och sjöar se:

http://www.gnosjo.se/byggabomiljo/naturochparker/sjoarochvattendrag/kalkning/pagaendekalkningar.4.6356ed5145dccb585ada3.htmllänk till annan webbplats

Kalkningsmedel utgörs i sjöar av kalkstensmjöl eller optimix och på våtmarker av optimix.

Spridningen sker med båt och helikopter av MOVAB AB.

Upplysningar lämnas av Lasse Sangedal tel. 0705707007.

Senast uppdaterad: