Information om driftstörning i vattenledningssystemen

Sent på onsdagskvällen blev det klart med en överföringsledning som provisoriskt säkerställer vattenförsörjningen i tätorten. Vattenförsörjningen förstärktes med en stationär tank och en tankbil. Vattenledningssystemen fylldes på och sent på kvällen hade även abonnenter i Töllstorpsområdet tillgång till vatten.

Läget är stabilt men skört därför uppmanar vi till att använda vattnet sparsamt. Missfärgningar i dricksvattnet kan fortfarande förekomma. Vi rekommenderar medborgarna att fortsätta koka vattnet innan man dricker det. Detta gäller för Gnosjö tätort och det gäller allt dricksvatten, även det som hämtas från vattentankar. Vattenprover tas och vi kommer att informera om när vi vet att vattnet är säkert att dricka igen.

En vattentank för allmänheten kommer att finnas uppställd på Hammargårdens parkeringsplats, Läroverksgatan 2, där finns det möjlighet att hämta dricksvatten under hela dagen och kvällen. Medtag eget kärl.

Simhallen i Töllstorp kommer att vara stängd för bad tills vidare men Gnosjö kommun håller Töllstorpshallen öppen för att ge invånarna möjlighet att kostnadsfritt använda dusch och bastu.


Senast uppdaterad: