Fortfarande störning i vattenledningsnätet i Gnosjö kommun

Vattenläckan i Gnosjö kommun är ännu inte identifierad, felsökning pågår tills vidare. Vattentornet i Gnosjö är tomt på vatten och det fylls inte på, vilket tyder på en större läcka någonstans på vattenledningsnätet. I nuläget är vattenläckan lokaliserat till den i norra delen av Gnosjö tätort.

Det kan finnas lite vatten i kranar och toaletter, vattnet kan komma och gå men trycket är lågt. Vi ber allmänheten i hela kommunen att vara sparsam med det vattnet som finns och glöm inte stänga kranarna.

Gnosjö kommun säkerställer vattenförsörjningen till äldreboenden, förskolor och vårdcentral. En vattentank för allmänheten kommer att finnas uppställd, från cirka 15.00 i eftermiddag, på Hammargårdens parkeringsplats, Läroverksgatan 2, där man kan hämta dricksvatten. Medtag eget kärl.

Gnosjö kommun går som en försiktighetsåtgärd ut med rekommendationen att koka vattnet som används för dryck och livsmedel. Detta gäller för Gnosjö tätort. Det gäller allt dricksvatten, även det som hämtas i vattentankar.

Vi uppdatera löpande med information på vår hemsida.

Senast uppdaterad: