Eldningsförbud upphör

Eldningsförbudet som infördes den 24 april 2019 för Jönköpings län upphör att gälla från och med i dag den 2 maj 2019 kl 17:00. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.

Med anledning av att vi ser att kallare väder, med både regn och eventuell snö. är på väg in över länet så är det inte längre motiverat att ha kvar ett fortsatt eldningsförbud i området

Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av brandingenjör i beredskap.

Försiktighet gäller fortfarande
Även om det inte är eldningsförbud är det fortfarande mycket torrt i skog och mark och det kan lätt börja brinna om du eldar ute. Du bör vara försiktig vid all hantering av eld, även grillning.

Mer information

Kontakt
Räddningschef i beredskap
Jonas Petri, Räddningschef Höglandets räddningstjänstförbund

Tfn: 070-684 90 53länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: