Välkommen till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 26 april 2018, kl 18.30, kommunhuset, Gnosjö. Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet. Det finns också möjlighet att följa sammanträdet i en direktsändning, här på hemsidan. Länk till visning av sammanträdetöppnas i nytt fönster. Några dagar efter mötet kan du se sändningen i efterhand.

Föredragningslista

 • Sänkt bemanning inom äldreomsorgen (åtgärdsplan för att få budget i balans.
 • Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
 • Kommunplan 2018-2020 med budget för 2018.
 • Uppföljning av intern kontroll 2017, kommunsammanställning.
 • Föreskrifter för avfallshantering.
 • Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län.
 • Beredskap inom deltidsorganisationen.
 • Räddningsnämndens redovisning av händelsestatistik.
 • Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning 2017 med revisionsberättelse.
 • Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 2:69.
 • Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda motioner, april 2018.
 • Inrättande av Eva och Roland Norles stiftelse för musikutbildning.
 • Årsredovisning för Kulturarv Marieholm ekonomisk förening 2017.
 • Årsredovisning 2017 för Gnosjö kommun.
 • Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2016 för kommunens verksamhet.

Handlingar till ärendena och den kompletta kallelsen hittar du i kommunens webbdiarium, de finns även tillgängliga på kommunkansliet.

Senast uppdaterad: 2018-04-19