Uppdatering av situationen i Marieholm

Trots att våra vattenanalyser visar på tjänligt vatten finns det fortfarande medborgare som känner av magsjukesymptom. Med det som grund har vi kopplat samman sjukvården med några drabbade som lämnar prov för analys.

Dessa prover är nödvändiga för att kunna fortsätta att analysera på vattnet.

Vi vill finna orsakerna till ohälsan oavsett om det rör vatten eller annan påverkan.

Rekommendationerna nedan kvarstår tillsvidare:

  • Koka vatten före förtäring minst 1-2 minuter.
  • Barn bör ej bada i vattnet – risk för att svälja vatten.
  • Barn bör ej springa och leka i eventuella vattenspridare.
  • Duscha är inte farligt men du bör givetvis undvika vatten i munnen.
  • Att fortlöpande följa vår hemsida och Facebook för information.

Senast uppdaterad: 2018-05-17