Uppdatering 2018-05-25 avseende vattnet i Marieholm

Vi har nu fått den slutliga analysen av vattenproverna som togs den 8 maj. (Länk till provsvar härPDF) Enligt analysen är vattnet tjänligt.

Då vi nu vet att det är norovirus som drabbat marieholmsborna har vi tagit nya vattenprover där vi söker efter just detta virus. Detta kan inte göras i Sverige utan proverna har skickats till ett laboratorium i Frankrike. Svaren väntas första veckan i juni.

Då det finns en risk, om än liten, att noroviruset sprids genom vattnet bör de som är oroliga för smitta fortsätta att koka vattnet. Vattentanken kommer att finnas kvar tills vi fått de nya provsvaren.


Senast uppdaterad: 2018-05-25