Uppdaterad information gällande vattnet i Marieholm

Uppdatering av aktuellt läge måndag 14/5 Kl 15:00 rörande åtgärder och rekommendationer för Marieholms vattensituation.

Idag har vi mottagit preliminära analyssvar från torsdagens provtagning av vattnet i Marieholm.

Analyssvaren visar att vattnet är tjänligt.

För båda proven tagna förra (veckan tisdag och torsdag) visar analyssvaren att vattnet är tjänligt och vi inväntar slutligt analyssvar 23 respektive 25 maj med hänsyn till labbets kvalitétssäkring och att de ska dubbelkolla analyserna.

Med det som grund kvarstår våra tidigare rekommendationer enligt nedan.

Den utställda vattentanken kommer att finnas kvar i Marieholm och vattnet byts och fylls på dagligen som tidigare, vi utför även vattentransport till Tallbackens förskola.

Rekommendationer enligt Livsmedelsverket/Svenskt Vatten/Folkhälsomyndigheten:

  • Koka vatten före förtäring minst 1-2 minuter.
  • Barn bör ej bada i vattnet – risk för att svälja vatten
  • Barn bör ej springa och leka i eventuella vattenspridare
  • Duscha är inte farligt men du bör givetvis undvika vatten i munnen
  • Att fortlöpande följa vår hemsida och Facebook för information

Vi bifogar även de senaste analyserna nedan:

Provsvar 1PDF

Provsvar 2PDF

Senast uppdaterad: 2018-05-15