Prover visar på form av vinterkräksjuka i aggressiv omfattning i Marieholm

En första samlad bild av analysvaren på de provtagningar som vi fått ta del av visar på att samtliga är eller varit drabbade av Norovirus – vinterkräksjuka i en aggressiv omfattning.

I sällsynta fall kan viruset spridas med dricksvattnet – men mest troligt är att det sker mellan människor.

För att helt utesluta eller fastställa att vattnet är orsaken till att så många drabbats tar vi nya vattenprover och lämnar för analys. För att leta efter Norovirus i t ex dricksvattnet ställs stora krav på labb och utrustning och detta sker i samarbete på vårt uppdrag mellan sjukvården och Livsmedelsverket med praktisk support från Eurofins.

Med det som grund kvarstår våra tidigare rekommendationer enligt nedan.

Den utställda vattentanken kommer att finnas kvar i Marieholm och vattnet byts och fylls på dagligen som tidigare. Vi utför även vattentransport till Tallbackens förskola.

Rekommendationer enligt Livsmedelsverket/Svenskt Vatten/Folkhälsomyndigheten:

Koka vatten före förtäring minst 1-2 minuter.
Barn bör ej bada i vattnet – risk för att svälja vatten
Barn bör ej springa och leka i eventuella vattenspridare
Duscha är inte farligt men du bör givetvis undvika vatten i munnen
Att fortlöpande följa vår hemsida och Facebook för information

Samt att enskilda har ett mycket stort ansvar för att följa de rekommendationer som finns med Norovirus.

Läs mer information om norovirus på livsmedelsverkets sida, genom att klicka här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2018-05-19