POSOM ger stöd i krissituationer

POSOM-gruppen finns nu i beredskap i Gnosjö kommun. Gruppen är ett nätverk inom kommunen som ger ett psykiskt och socialt stöd vid allvarligare olyckor, kriser eller katastrofer.

POSOM-gruppen förstärker samhällets normala resurser i det akuta skedet av en allvarlig händelse.

POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt Omhändertagande.

Mer information om POSOM hittar du här.

Senast uppdaterad: 2018-08-23