I sommar reser ungdomar gratis med bussar och tåg

Riksdagen har beslutat att avsätta medel för att skolungdomar ska få möjlighet till fria resor med kollektivtrafiken under sommarlovet. Region Jönköpings län har därför beslutat att skolungdomar från och med årskurs 6 upp till och med andra året på gymnasiet, få resa gratis med kollektivtrafiken i länet under sommaren.

Sommarlovskortet kommer att skickas ut till cirka 25 000 ungdomar i början på juni (adresserat till målsman i de fall eleven är under 16). Ett fåtal elever kommer vi inte nå genom det adresserade utskicket och dessa skolungdomar kommer få sitt resekort på skolan.

– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda ungdomarna sommarlovskortet, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik.

Sommarlovskortet är giltigt 11 juni–24 augusti och gäller för obegränsade resor på alla Länstrafikens bussar samt på Krösatågen och Västtågen, inom Jönköpings län.

– Det här ger unga chansen att uppleva alla fördelar med att resa kollektivt och vi hoppas att det även i framtiden hjälper dem att se kollektivtrafiken som en naturlig del av vardagen, säger Rune Backlund regionråd (c).

Mer information
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik, 070-527 55 01
Rune Backlund, regionråd (c), 036-32 40 13

Senast uppdaterad: 2018-05-31