Information rörande analyssvar på dricksvattnet i Marieholm

De senaste provtagningarna med fokus på analys av eventuell förekomsti dricksvattnet av Norovirus visar inga spår av virus.

Förutom det franska provet via Eurofins, vårt kontrakterade labb, har även Livsmedelsverket genomfört en analys med samma utfall.

Vattnet i Marieholm är tjänligt enligt alla de tester som är utförda
(Se de senaste analyssvaren här!PDF)

Vi förklarar därmed vattnet i Marieholm tjänligt och kommer att upphöra med tanktransporter till Marieholm på fredag morgon 15 juni. Att det blir fredag beror på att vi vill få alla berörda att ta till sig informationen och inte riskera att någon missat att vattnet nu är tjänligt och ställer sig frågande till varför tankarna är borta.

Smittskyddet/sjukvården har som tidigare konstaterat att det funnits ett utbrott av Norovirus bland de boende i Marieholm - vattnet visar inga spår av Norovirus - vi kan inte heller fastställa varifrån smittan kommer.

Det smittskyddet/sjukvården kan göra är att rådgiva, dvs om och när besvär uppstår i sådan omfattning att enskilda då skyndsamt tar kontakt med sjukvården för provtagning och att vi med gemensamma krafter försöker mildra besvärens omfattning.

Gnosjö kommun
Teknik- och fritidsförvaltning

Senast uppdaterad: 2018-06-14