Eldningsförbud upphör

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län. Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av brandingenjör i beredskap. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud komma att införas.

Då brandrisken bedöms ha minskat i skog och mark har räddningscheferna inom Räddsam F beslutat att det eldningsförbud som gäller i alla kommuner i Jönköpings län upphör. Eldningsförbudet upphör att gälla från kl. 17.00 tisdagen den 21 augusti.

 (Länk till dokument) Upphävande av eldningsförbudPDF

 

Senast uppdaterad: 2018-08-22