Angående provtagning av vatten i Marieholm

Uppdatering av aktuellt läge fredag 11/5 Kl 11:00 rörande åtgärder och rekommendationer för Marieholms vattensituation.

Tagna prover lämnades till analyslabbet under torsdagen. Provet som togs vid vattenverket och hemma hos en kund måste nu odlas och analyseras vilket tar några dagar i anspråk. Ett prelimnärt svar från labbet kan väntas under måndagen och ett definitivt i mitten av nästa vecka.

Vi utgår i vårt arbete ifrån att vattnet är en gemensam nämnare för de problem som uppstått i Marieholm men vi kan i nuläget inte säga att det är vattnet som är orsaken.

Vid senaste ordinarie provtagning från tisdag 8/5 visar svaren på tjänligt vatten. Provsvaren bifogas längst ner i denna nyhet, och visar inte på något negativt avseende vattenkvalitén. Svaren är preliminära då labbet inte skrivit slutgiltigt utlåtande men vi vill vara transparenta och visa svaren som finns att tillgå.

Vi vill ändå göra en så ordentlig analys som möjligt innan vi ger svar – men innan svaren finns rekommenderar vi våra kunder att koka vattnet enligt givna instruktioner.

Vår utgångspunkt är att när vi vet mer vara tydliga och transperenta i vår redovisning till våra kunder och använda analyssvaren för rätta åtgärder.

Rekommendationer enligt Livsmedelsverket/Svenskt Vatten/Folkhälsomyndigheten:

Koka vatten före förtäring minst 1-2 minuter.
Barn bör ej bada i vattnet – risk för att svälja vatten
Barn bör ej springa och leka i eventuella vattenspridare
Duscha är inte farligt men du bör givetvis undvika vatten i munnen.

Att fortlöpande följa vår hemsida och Facebook för information

För att se senaste provsvaren från i tisdags klicka nedan:

Provsvaröppnas i nytt fönster

Provsvar 2öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2018-05-11