3 september börjar anläggningen av ett nytt fjärrvärmenät i Gnosjö

Nu börjar arbetet med att införa klimatsmart fjärrvärme i Gnosjö.

Neova AB ansvarar och bygger fjärrvärmenätet i Gnosjö tillsammans med kommunens fastighetsbolag Järnbäraren som är beställaren. Vill du veta mer om bygget eller generellt om fjärrvärme gå in på neova.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta dem på 0771-98 00 00.

De gator som berörs av arbetet är Järnvägsgatan, Ågatan och Läroverksgatan. Klicka här för att se en kartbildPDF

Arbetet beräknas vara klart hösten/vintern 2018.

För allas säkerhet, ber vi er som passerar gatorna att vara uppmärksamma på de skyltar och anvisningar som finns uppsatta vid byggarbetsplatserna.

Varför bygger vi ett fjärrvärmenät?

Det gör vi för att påskynda omställningen från fossilt producerad värme till värme producerad med biobränslen från de svenska skogarna. I och med att vi bygger ett fjärrvärmenät kommer ett antal fossilt naturgaseldade värmepannor i områdets fastigheter att tas bort. Dessa fastigheterna ansluts då till fjärrvärmenätet som kommer att förse dem med värme från en centralt placerad värmeproduktionsanläggning. Anläggningen kommer att generera värme från trädbränslen. Med denna utbyggnaden kommer utsläppen av fossil koldioxid att minska med cirka 880 ton per år.

Senast uppdaterad: 2018-08-31