Utdelning av kulturstipendium och miljövårdsstipendium

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december delades 2017 års kulturstipendium ut till Ingemar Lundberg, engagerad i Töllstorps industrimuseum liksom till Conny Nilsson och Jan Pettersson som verkar på Hylténs industrimuseum.

Så här lyder motiveringen för kulturstipendiet:
”Gnosjö kommuns kulturstipendium tilldelas Ingemar Lundberg, Conny Nilsson och Jan Petersson, verksamma vid Töllstorps industrimuseum och Hylténs industrimuseum, för deras idoga arbete med att förvalta och sprida Gnosjös kultur- och industrihistoria. Deras insatser har varit och är oerhört värdefulla så väl i grupp som individuellt. Tack vare dem får vi och kommande generationer möjlighet att bättre förstå bygdens historia och därmed vår samtid.”

Gnosjö kommuns kulturstipendium utdelas varje år som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga och kulturella områden till personer som gjort bemärkt insats.

Därefter besöktes företaget HangOn som tilldelades årets miljövårdsstipendium

Stipendiet utdelas som stöd och uppmuntran till enskild person, förening eller företag som utfört en berömvärd insats för att förbättra eller värna om miljön i Gnosjö kommun.

Så här lyder motiveringen för miljövårdsstipendiet:
”HangOn AB har tagit ett stort ansvar för miljön genom att vid sin senaste utbyggnad investera i ett ekologsikt hållbart grönt tak. Företaget är även en förebild då de visar att gröna tak inte bara är något som behövs i storstaden”.

Senast uppdaterad: 2017-12-22