Inbjudan till samrådsmöte

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder härmed till samråd angående förslag till detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69 (Räddningsstationen) i Gnosjö kommun. Torsdagen den 16 november kl 18.00 möts vi på Axelent, Kävsjövägen i Hillerstorp.

Vi vill gärna veta hur många som kommer på samrådsmötet och ber er därför att kontakta planarkitekt Emelie Alsén på telefon 0370-33 10 69 eller e-post emelie.alsen@gnosjo.se för anmälan till mötet.

Om ni inte kan närvara vid mötet och har synpunkter på förslaget så ber vi er att skicka in dessa till Samhällsbyggnadsnämnden under adress Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se. Senast den 24 november 2017 vill vi ha era synpunkter på förslaget.

Här hittar du hela inbjudan.PDF

Här hittar du handlingarna till detaljplanen.

Senast uppdaterad: 2017-11-09