Granskning av socialförvaltningen

Efter flera anmälningar mot Gnosjö kommun på kort tid, beslutade IVO (inspektionen för vård och omsorg) att göra en övergripande tillsyn av socialförvaltningens verksamhet för barn och unga. Tillsynen har genomförts under januari-mars 2017 och IVO:s beslut presenteras idag 2017-05-29.

Beslutet innebär ett åtgärdskrav som kommunen har fram till 2017-09-29 att svara på.

IVO riktar sin kritik mot tre områden; personalens behörighet, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt mot brister i handläggningen.

- Kritiken som IVO riktar mot vår verksamhet för barn och unga är allvarlig och förvaltningen har redan inlett sitt arbete med att åtgärda de identifierade bristerna. Jag känner, trots kritiken, att våra medarbetare gör ett bra jobb utifrån rådande omständigheter. Jag upplever att granskningen har varit bra och att vi nu tar nya tag för att komma tillrätta med bristerna, säger Maria Sandberg (KD), ordförande i socialutskottet.

- Det är värdefullt för oss att ta del av IVO:s granskning, säger socialchef Annika Hedvall. Det ger oss verktyg till att åtgärda identifierade brister och till nödvändig kvalitetssäkring. Vi ser mycket allvarligt på den kritik IVO framför.

För mer information
Maria Sandberg, ordförande socialutskottet
maria.sandberg@gnosjo.se
telefon 072 141 36 70

Annika Hedvall, socialchef
annika.hedvall@gnosjo.se
telefon 0370-33 13 67

Senast uppdaterad: 2017-05-29