Politiska beslut i korthet

Kommunstyrelsen sammanträdde tisdagen den 9 augusti och gick då bland annat igenom följande ärenden:

Regeringen har ändrat nivån på den ersättning kommunerna får för att ta emot ensamkommande barn. Ersättningen ändras från 1900 kr/dygn till 1350 kr/dygn. Socialförvaltningen får i uppdrag att räkna på de ekonomiska förutsättningarna för att se hur detta påverkar Gnosjö kommuns åtaganden.

Nissafors IS får 60 000 kr för att iordningställa klubblokalen på Spångamon efter att kommunen hyrt den som evakueringsboende. Pengarna ska återsökas hos Migrationsverket.

Kommunfullmäktige följde inte kommunstyrelsens förslag från i juni om att köpa in Lichron-fastigheten. Kommunchefen får nu istället i uppdrag att utreda mer i detalj vad det skulle kosta att anpassa Lichron-fastigheten till nya verksamheter, och även vad det kostar att anpassa nuvarande lokaler till andra verksamheter.

Ny ordförande i socialutskottet blir Maria Sandberg (KD). Hon efterträder Stefan Lundell.

Senast uppdaterad: 2016-08-10