Högskolekurser på hemmaplan

Är du intresserad av lärandeprocesser eller psykologiska teorier? Eller är ledarskap, projektledning eller juridik mer intressant? Till hösten sänder vi, i samarbete med Högskolan i Halmstad samt HLK Jönköping, samtliga kurser. Alla kurser är kostnadsfria.

Juridik 7,5 hp

Kursen har som mål att ge en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala områden, särskilt dem som är viktiga för samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken.

Kurstid: v. 35-v. 02. En eftermiddag i veckan från 16:00-18:00.

Ledarskap 7,5 hp

Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse for ledarskap som begrepp och fenomen. Deltagarna skall erhålla kunskaper om och få förståelse for ledarskapets tillämpning inom kommunikation, konflikthantering, grupprocesser, teambuilding och stresshantering. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Kurstid: Hösten 2016. En eftermiddag i veckan från 16:00-18:00 i 10 veckor.

Projektledning & Projektarbete 7,5 hp

Kursen vänder sig både till samhällsvetare och tekniker som vill ha en praktisk kompetens att leda projekt eller kunna arbeta i projektform. Kursen belyser både hårda faktorer som målsättning och planering liksom mjuka faktorer som organisation och ledarskap i en

projektsituation. Många upplevelsebaserade moment gör teorin levande och användbar.

Kurstid: v. 44-v. 02. En eftermiddag i veckan från 16:00-18:00.

Pedagogik 30 hp

Kursen vänder sig till den som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor. Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv. Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.

Kurstid: v. 34-v. 23. Torsdagar 13:00-16:30.

Psykologi 30 hp

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig.

Kurstid: v. 34-v. 23 .Tisdagar 13:00-16:30.

Länk till mer information om kurserna och hur du anmäler dig.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Jelena Trupina, högskolesamordnare
tel 0370-33 14 09
jelena.trupina@gkc.se

Senast uppdaterad: 2016-03-29