Försäljning av tidigare förskolehus

Gnosjö kommun erbjuder till försäljning genom anbud fastigheten Kulltorp 2:47 (före detta Klockaregårdens förskola). Fastigheten har tidigare varit en förskola men är nu en avstyckad fastighet för bostadsändamål.

Objektet säljs i befintligt skick och kommunen frånsäger sig allt ansvar för fel och brister i objektet inklusive dolda fel. Lagfartskostnader skall betalas av köparen. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt.

Taxeringsvärde: Inget. Fn taxerad som förskola.
Areal tomt: 1332 m²
Byggnad: ca 230 m²
Stomme och fasad: Trä
Uppvärmning: Direktverkande el

För visning kontaktas Alexander Sjöberg, Fastighets AB Järnbäraren, telefon 0370-33 24 04.

Skriftligt anbud skall vara Gnosjö kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, 335 80 Gnosjö tillhanda senast 2016-09-16.

Anbudet ska lämnas i slutet kuvert som märks ”Anbud Kulltorp 2:47”

GNOSJÖ KOMMUN
Teknik- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2016-08-22