Möten, handlingar och protokoll

E-diarium

Du hittar kallelser, möteshandlingar och protokoll för våra nämnder och utskott i kommunens e-diarium. Undantaget är samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll. De hittar du till via länk från den här sidan.

Webbsändningar av kommunfullmäktige

Här kan du ta del av våra webb-tvsändningar från kommunfullmäktige.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Registratorer hos kommunstyrelsen
Ann Lindahl
Telefon: 0370-33 10 12

Maria Thorup
Telefon: 0370-33 10 13

Therese Ebbesson
Telefon: 0370-33 10 51

kommun@gnosjo.se

Registratorer hos socialutskottet
Margareta Haglund
Telefon: 0370-33 12 88

socialutskottet@gnosjo.se

Registratorer hos kultur- och utbildningsutskottet
Elisabet Knutsson
tel 0370-33 11 48

ku@edu.gnosjo.se

Registrator hos samhällsbyggnadsnämnden
Wendela Yang
Telefon: 0370-33 10 96

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se