Överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Gnosjö kommun har vi en överförmyndare som utövar tillsyn över och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.

Överförmyndaren i Gnosjö ingår i organisationen Överförmyndare i samverkan GGVV. I organisationen ingår också överförmyndaren i Gislaved, Vaggeryd och Värnamo.

Senast uppdaterad: 2020-09-28

Kontakta oss

Överförmyndare
Kari Parman (S)
kari.parman@gnosjo.se


Länkar

Överförmyndare GGVVlänk till annan webbplats