Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Ordinarie

Ersättare

Stefan Lundell (KD)

Elisabeth Eklund-Svensson (KD)

Tomas Johansson (S)

Ingela Mejenqvist Heikkilä (S)

Senada Sacic (M)

Lizbeth Johansson (C)

Markus Kauppinen (S)

Anna-Karin Ramnemo (V)

Håkan Helgebring (SD)

Martti Steinmetz (SD)


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Socialutskottets ordförande
Stefan Lundell (KD)
Telefon: 079-065 30 35

Socialutskottets vice ordförande
Tomas Johansson (S)
Telefon: 070-548 85 20

Socialutskottets ledamöter Länk till annan webbplats.

Besöksadress
Järnvägsgatan 49
335 32 GNOSJÖ

E-postadress
socialutskottet@gnosjo.se