Protokoll, samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden kallades tidigare miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämndens protokoll till och med 2010.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från och med 2011.

För tidigare protokoll (före år 2004) var god kontakta Anna Heijel, nämndsekreterare, tel 0370-33 10 55

Senast uppdaterad: 2020-10-12

Kontakta oss

Ordförande
Christer Gustafsson (KD)
Telefon: 070-362 23 64
christer.gustafsson@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Ingmar Johansson (M)
Telefon: 070-556 74 50
ingmar.johansson@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Bo-Göran Härestrand (S)
Telefon: 072 568 9449
Bo-Göran.Härestrand@gnosjo.se

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöterlänk till annan webbplats

Förvaltningschef, samhällsbyggnads-
förvaltningen

Henrietta Isaksson
Telefon: 0370-33 10 91

Nämndsekreterare
Anna Heijel
Telefon: 0370-33 10 55

Postadress
Samhällsbyggnadsnämnden
335 80  GNOSJÖ

E-postadress
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se