Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningsutskottet är ett utskott organiserat under kommunstyrelsen och dess ledamöter är även ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Utskottets verksamhet organiseras i fyra rektorsområden. Även kultur- och biblioteksverksamheten ingår i utskottets verksamhet.

Gnosjö rektorsområde och Hillerstorps rektorsområde som omfattar förskola 1-5 år, förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg. Gnosjöandans Kunskapscentrum som omfattar gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan på hemmaplan, kvalificerad yrkesutbildning och företagsutbildning

Senast uppdaterad: 2019-01-10

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Kommunstyrelsens
1:e vice ordförande
Vakant

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och oppositionsråd
Markus Kauppinen (S)
tel 0370-33 10 02
markus.kauppinen@gnosjo.se

Allmänna utskottets ordförande
Kristine Hästmark (M)

Kultur- och utbildningsutskottets ordförande 
Jan-Olof Bengtsson (M)
tel 070-629 92 15
jan-olof.bengtsson@gnosjo.se
                                        

Socialutskottets ordförande
Maria Sandberg (KD)
maria.sandberg@gnosjo.se

Kommundirektör
Anna Engström
tel 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se

Kommunstyrelsens sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se

Postadress
Gnosjö kommun
335 80 GNOSJÖ

Besöksadress
Storgatan 15

E-post
kommunstyrelse@gnosjo.se